Khuyến công quốc gia góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế

14/01/2021 21:58

Các hoạt động khuyến công đã thực hiện tốt mục tiêu huy động các nguồn lực tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và các dịch vụ khuyến công, góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

Ngày 1/8/2014, Bộ Công Thương đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1288/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia đến năm 2020. Những năm qua, Chương trình khuyến công quốc gia đã đạt được nhiều kết quả tích cực, thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn và góp phần quan trọng vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Một số kết quả đáng ghi nhận như: Hỗ trợ đào tạo nghề, nâng cao tay nghề cho 18.400 lao động nông thôn (đạt 13,14% mục tiêu giai đoạn), 98% số lao động được đào tạo đã được bố trí việc làm; Tổ chức đào tạo nâng cao năng lực quản lý, điều hành sản xuất cho 14.185 học viên (tăng 1,32% so với mục tiêu giai đoạn); Hỗ trợ 5.700 lượt cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia hội chợ triển lãm trong nước và ngoài nước (tăng gần 200% so với mục tiêu giai đoạn). Đặc biệt, hỗ trợ xây dựng 273 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, công nghệ mới (tăng 36,5% so với mục tiêu giai đoạn); hỗ trợ 998 cơ sở công nghiệp nông thôn chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến (tăng 14,83 % so với mục tiêu giai đoạn).

Ảnh minh họa

 

Hệ thống tổ chức thực hiện công tác khuyến công dần ổn định và hoạt động hiệu quả. Các Trung tâm Khuyến công được quan tâm về biên chế, bộ máy, đầu tư trang thiết bị và phương tiện làm việc. Tính đến nay, 63/63 Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trên cả nước có đơn vị sự nghiệp trực thuộc triển khai hoạt động khuyến công với tổng số 1.329 người (trong đó số cán bộ trực tiếp triển khai nhiệm vụ khuyến công là 704 người, chiếm 53%); 101 huyện có cộng tác viên cấp huyện và 592 xã có cộng tác viên cấp xã.

Các hoạt động khuyến công đã thực hiện tốt mục tiêu huy động các nguồn lực tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức, các nhân đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và các dịch vụ khuyến công, góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao động xã hội và góp phần xây dựng nông thôn mới; đồng thời khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và hạn chế mức độ ô nhiễm; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo Minh Anh

"https://thuonghieucongluan.com.vn/khuyen-cong-quoc-gia-gop-phan-chuyen-dich-co-cau-kinh-te-a124417.html"

Bạn đang đọc bài viết "Khuyến công quốc gia góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế" tại chuyên mục DOANH NGHIỆP. Mọi bài vở cộng tác xin gọi hotline (0949.685.111) hoặc gửi về địa chỉ email banvideo.dntt@gmail.com).