Năm 2024, những người nào được rút bảo hiểm xã hội một lần?

24/03/2024 10:07

Điều kiện để rút bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần là vấn đề được nhiều người lao động quan tâm trong năm 2024.

Những trường hợp được rút bảo hiểm xã hội một lần năm 2024

Dự kiến, Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) được Quốc hội thông qua vào giữa năm 2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025. Do đó, điều kiện để người lao động hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần trong năm 2024 vẫn áp dụng theo các quy định hiện hành.

Người lao động có thể rút BHXH một lần khi thuộc 5 trường hợp sau:

1. Người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định, mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH. Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia BHXH đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định, mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.

2. Người lao động ra nước ngoài để định cư.

3. Người lao động đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng (ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế).

4. Người lao động công tác tại các đơn vị quân sự sau khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện hưởng lương hưu. Trường hợp này gồm 2 nhóm đối tượng:

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật Công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân.

- Hạ sĩ quan, chiến sĩ Quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí.

5. Người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm nghỉ việc, mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH, khi có yêu cầu, thì được nhận BHXH một lần.

Tuy nhiên, theo BHXH Việt Nam, việc rút BHXH một lần ảnh hưởng đến những lợi ích lâu dài, bền vững của người lao động, tác động tiêu cực đến hệ thống an sinh xã hội, cho nên, người lao động nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định.

Mức hưởng BHXH một lần năm 2024

Theo Khoản 2 Điều 60 Luật BHXH 2014, mức hưởng BHXH một lần được tính theo số năm đã đóng BHXH theo 2 giai đoạn.

Với những năm đóng BHXH trước năm 2014, cứ mỗi năm được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Với những năm đóng BHXH từ năm 2014 trở đi, cứ mỗi năm được tính bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Nếu chỉ tính đơn thuần về mức đóng - hưởng, người lao động lựa chọn rút BHXH một lần thiệt thòi rất nhiều.

Hiện nay, mỗi tháng, người lao động đóng BHXH vào quỹ hưu trí, tử tuất bằng 8% mức lương cơ bản, người sử dụng lao động đóng 14%, tổng cộng là 22%; mỗi năm là 2,64 tháng lương cơ bản.

Như vậy, khi rút BHXH một lần, người lao động thiệt 1,14 tháng lương cho mỗi năm đóng BHXH trước năm 2014 và thiệt 0,64 tháng lương cho mỗi năm đóng BHXH từ năm 2014 trở đi.

Theo BHXH Việt Nam, trong thực tế đã có rất nhiều người sau khi nhận BHXH một lần muốn nộp lại tiền để phục hồi số năm đã tham gia BHXH cho đủ điều kiện hưởng lương hưu. Tuy nhiên, hiện pháp luật về BHXH chưa quy định trường hợp này. Có nghĩa là, nếu đã hưởng BHXH một lần thì quá trình đóng trước đó không còn. Khi đi làm trở lại, người lao động phải tham gia BHXH lại từ đầu. Vì vậy, người lao động nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định rút BHXH một lần.

Theo Người đưa tin