Phú Thọ: Công ty TNHH MTV Chè Phú Bền được đóng bảo hiểm xã hội theo mùa vụ

22/05/2020 14:00

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ vừa có Quyết định đồng ý cho Công ty TNHH MTV Chè Phú Bền được đóng bảo hiểm xã hội theo mùa vụ để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động.

Công ty TNHH MTV chè Phú Bền thuộc địa bàn huyện Thanh Ba, Phú Thọ. Đây là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. Ngành nghề kinh doanh chính là trồng, canh tác, thu mua, chế biến chè để xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. Nhiều năm qua, công ty luôn tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ cho người lao động.

Hàng năm, trước tháng 4, do thiếu nguyên liệu sản xuất nên doanh nghiệp gặp khó trong việc trả lương và nộp tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế dẫn đến việc giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động chưa được đảm bảo kịp thời.

Ảnh minh họaẢnh minh họa

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động trong những tháng không có chè để thu hái đối với thực tế đặc thù của doanh nghiệp nông nghiệp, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với Sở LĐ-TB&XH báo cáo Bộ LĐ-TB&XH, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đồng ý cho Công ty chè Phú Bền được đóng bảo hiểm xã hội theo mùa vụ quy định tại Khoản 5, Điều 85 và khoản 5 Điều 86 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13.

Sau khi có văn bản trả lời của Bộ LĐ-TB&XH và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh đã có Quyết định số đồng ý cho Công ty TNHH MTV Chè Phú Bền được đóng bảo hiểm xã hội theo mùa vụ, cụ thể: Đóng 6 tháng đầu năm vào trước ngày 15/6, đóng quý III vào trước ngày 15/9, đóng quý IV vào trước ngày 15/12. Các chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động được giải quyết sau khi đơn vị đã đóng đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định.

PV

Theo https://thuonghieucongluan.com.vn/phu-tho-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-mtv-che-phu-ben-duoc-dong-bao-hiem-xa-hoi-theo-mua-vu-a99764.html